Commissie-Van Dijkhuizen: lagere belasting spaargeld, hogere btw

Het Nederlandse belastingstelsel moet op de schop. De adviescommissie Van Dijkhuizen wil de heffing in box 3 voor spaarders en beleggers baseren op feitelijke spaarrentes. Dat stelt de Commissie van Dijkhuizen dinsdag in het eindrapport over hervorming van het belastingstelsel. Afgelopen oktober publiceerde de Commissie onder leiding van Kees van Dijkhuizen - beoogd opvolger van Gerrit Zalm als topman van ABN Amro - al een interim-rapport. Daarin werd gepleit voor een nieuw belastingstelsel, waarbij er voor de inkomstenbelasting twee schijven zouden over blijven: eentje van 37 procent voor inkomens tot 62.500 euro, waaronder 12 miljoen mensen zouden vallen. En een toptarief van 49 procent. Tegelijk pleitte Van Dijkhuizen voor geleidelijke beperking en/of afschaffing van tal van aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek. Met de geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek maakt het kabinet Rutte 2 volgend jaar al een begin.

Foto ANP

Het Nederlandse belastingstelsel moet op de schop. De adviescommissie Van Dijkhuizen wil de heffing in box 3 voor spaarders en beleggers baseren op feitelijke spaarrentes. De BTW moet verder omhoog

Dat stelt de Commissie van Dijkhuizen dinsdag in het eindrapport over hervorming van het belastingstelsel.

Afgelopen oktober publiceerde de Commissie onder leiding van Kees van Dijkhuizen – beoogd financieel topman van ABN Amro – al een interim-rapport. Daarin werd gepleit voor een nieuw belastingstelsel, waarbij er voor de inkomstenbelasting twee schijven zouden over blijven: eentje van 37 procent voor inkomens tot 62.500 euro, waaronder 12 miljoen mensen zouden vallen. En een toptarief van 49 procent.

Tegelijk pleitte Van Dijkhuizen voor geleidelijke beperking en/of afschaffing van tal van aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek. Met de geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek maakt het kabinet Rutte 2 volgend jaar al een begin.

BTW-tarief

De algemene teneur van de beoogde belastingherziening is dat werken fiscaal aantrekkelijker wordt gemaakt, terwijl de fiscale druk sterker komt te liggen bij consumptieve belastingen zoals de btw. Het Centraal Planbureau berekende eerder dat de voorstellen van de Commissie op termijn 140 duizend banen kunnen opleveren.

In het dinsdag gepubliceerde eindrapport vult Van Dijkhuizen de plannen verder in. De Commissie wil het algemene btw-tarief verder verhogen van 21 naar 23 procent, en het verlaagde btw-tarief van 6 naar 8 procent. Dit levert in totaal  5,7  miljard euro aan extra belastinginkomsten op, die mede worden gebruikt om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen.

Box 3: heffing spaargeld omlaag

Opvallend is verder onder meer de aanpak van de belastingheffing in box 3 voor sparen en beleggen. In 2001 kreeg Nederland een systeem waarbij de fiscus ervan uitgaat dat spaarders en beleggers jaarlijkse gemiddeld een rendement van 4 procent boeken. Daarover wordt 30 procent belasting geheven, wat een effectief tarief over vermogen van 1,2 procent oplevert.

De vermogensrendementsheffing houdt geen rekening met het daadwerkelijke rendement van spaargeld en beleggingen. Sinds een paar jaar liggen vooral de rentes op spaargeld fors lager dan de fiscale norm van 4 procent. De Commissie van Dijkhhuizen wil het veronderstelde rendement baseren op de gemiddelde spaarrente van de afgelopen vijf jaar.

Voor 2014 zou dit neerkomen op een normrendement van 2,4 procent. Hef je daar 30 procent belasting over dan kom je uit op een effectieve  heffing van 0,72 op vermogen. Dat is fors lager dan de huidige 1,2 procent. Om een idee te geven wat dit betekent voor de schatkist: in 2009 haalde de fiscus 3,5 miljard euro op in Box 3 en dat wordt met de tariefverlaging fors minder.

De Commissie stelt in eerste instantie voor om het fictieve tarief in box 3 te verlagen naar 3  procent rendement (effecief 0,9 procent belasting op vermogen). Dit kan gedekt worden door directeur-grootaandeelhouders van bv’s zwaarder te belasten in box 1 van de inkomstenbelasting, wat 1 miljard euro oplevert. Zie daarvoor ook dit artikel.

Geen individuele zorgtoeslag

Wat betreft het vereenvoudigen en schrappen en fiscale subsidies, pleit de Commissie Dijkhuizen er in het eindrapport voor om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget te bundelen in één subsidie: de huishoudtoeslag.

De huishoudtoeslag gaat uniform omlaag, naarmate het inkomen stijgt, met zo’n 15 procent per euro die iemand extra verdient.

Om fraude tegen te gaan en efficiënter wil de Commissie het aandeel zorgtoeslag  in de huishoudtoeslag niet meer aan individuele burgers uit laten keren, maar via zorgverzekeraars laten verrekenen. Het aantal burgers dat een toeslag ontvang zou hiermee dalen van 4,5 miljoen naar 1,5 miljoen.

Lees ook op Z24

Commissie-Van Dijkhuizen moet zzp’er koesteren, niet beboeten

columnisten & experts

 • ..

  En weer willen ze meer, meer en nog meer belasting binnen harken. Laat die horken eerst zichzelf eens bij de schuldsanering aanmelden en aan de uitgeven kant werken ipv altijd maar weer andermans geld te verkwansen.

 • ..

  En weer willen ze meer, meer en nog meer belasting binnen harken. Laat die horken eerst zichzelf eens bij de schuldsanering aanmelden en aan de uitgeven kant werken ipv altijd maar weer andermans geld te verkwansen.

 • ..

  En weer willen ze meer, meer en nog meer belasting binnen harken. Laat die horken eerst zichzelf eens bij de schuldsanering aanmelden en aan de uitgeven kant werken ipv altijd maar weer andermans geld te verkwansen.

 • ..

  En weer willen ze meer, meer en nog meer belasting binnen harken. Laat die horken eerst zichzelf eens bij de schuldsanering aanmelden en aan de uitgeven kant werken ipv altijd maar weer andermans geld te verkwansen.

 • ..

  En weer willen ze meer, meer en nog meer belasting binnen harken. Laat die horken eerst zichzelf eens bij de schuldsanering aanmelden en aan de uitgeven kant werken ipv altijd maar weer andermans geld te verkwansen.

 • ..

  En weer willen ze meer, meer en nog meer belasting binnen harken. Laat die horken eerst zichzelf eens bij de schuldsanering aanmelden en aan de uitgeven kant werken ipv altijd maar weer andermans geld te verkwansen.

 • dnt

  Heffing spaarrentes op reëel rentes baseren lijkt leuk, maar aangezien de overheid ook verantwoordelijk is voor inflatie (zoals de BTW omhoog). Lijkt een correctie op inflatie eerder op zijn plaats, dat is namelijk -3% op vermogen per jaar. Schade geleden door de overheid.

 • Roel

  BTW weer omhoog, ze snappen het echt niet daar. Als je wilt dat mensen uit gaan geven, BTW omlaag. Daarnaast is het idee van weer meer belasting een extra bevestiging van crisis, en wat doen mensen dan, vasthouden.

 • Roel

  BTW weer omhoog, ze snappen het echt niet daar. Als je wilt dat mensen uit gaan geven, BTW omlaag. Daarnaast is het idee van weer meer belasting een extra bevestiging van crisis, en wat doen mensen dan, vasthouden.

 • Roel

  BTW weer omhoog, ze snappen het echt niet daar. Als je wilt dat mensen uit gaan geven, BTW omlaag. Daarnaast is het idee van weer meer belasting een extra bevestiging van crisis, en wat doen mensen dan, vasthouden.

 • Roel

  BTW weer omhoog, ze snappen het echt niet daar. Als je wilt dat mensen uit gaan geven, BTW omlaag. Daarnaast is het idee van weer meer belasting een extra bevestiging van crisis, en wat doen mensen dan, vasthouden.

 • Roel

  BTW weer omhoog, ze snappen het echt niet daar. Als je wilt dat mensen uit gaan geven, BTW omlaag. Daarnaast is het idee van weer meer belasting een extra bevestiging van crisis, en wat doen mensen dan, vasthouden.

 • Leo

  Ach ja, beoogd opvolger van Gerrit Zalm, goed voorminimaal 750.000 Euro per jaar. Hij zal er geen last van hebben, maar wij wel van zijn natte vinger werk. Linksom of rechtsom, er zal meer van de burger worden geplukt en dat tarief boven de 62.500 mag best wat hoger zijn, omdat het totaal daar onder lager wordt. En dan de zorgverzekeraars nog eens extra geld toespelen dat wellicht niet voor zorg behoefd te worden uitgegeven maar in de eigen zakken verdwijnt. Van Dijkhuizen betoont zich al een echte bankier te zijn.

 • Peter van Boven

  De lasten moeten over de hele linie aanzienlijk naar beneden, dus niet hier een beetje eraf en daar erbij, want dat heet verplaatsen, onze overheid moet om te beginnen structureel minder geld uit gaan geven, er moet dus ernstig ingegrepen worden bij de (semi) publieke graai- en feestinstelingen (zorg-onderwijs-sociale projecten-subsidieindustrie-toeslagencircus en heel dat EU circus, en vooral het aantal ambtenaren en haar club van dienaren reduceren, want als we zo doorgaan word het een hele armoedige bende met een beperkt aantal publieke elitaire graaiers en hun groot zakelijke lobby vriendjes. Al die nivelleringen (onder BN) werken alleen maar averechts, straks is niemand meer bereidt om een zaakje te starten, 70 uur per week werken voor de fiscus, ik vertik het inmiddels.

  • Peter van Boven

   Ik heb het even uitgerekend en het levert, zeggen en schrijven, 1000 Euro netto per jaar op (inkomen 100k), de hogere BTW gaat daar in tegen gaat veel meer kosten dan die 1000 Euro, want dat zijn je netto bestedingen, het is dus weer de zoveelste (verkapte) lastenverzwaring, en hoe kan het ook anders, de ambtenaren en de bestuurlijke elite moeten zichzelf toch in stand houden, en dat is precies wat heel die kliek en Den Haag en Brussel aan het doen is, stempelen all the way, inclusief heel de (semi) publieke graai- en feestinstellingen (van zorg tot onderwijs, van woning corporatie tot GVB). Bah

 • JKG

  Behalve het feit dat vermogensbelasting zuivere diefstal is (vermogenWINST belasting valt nog te rechtvaardigen), zie je hier onze mandarijnen voorsorteren op de komende mega-inflatie en bijbehorende rentetarieven.
  Hoor je geen journalist over. Iedereen denkt nu aan verlagen, maar zal straks VERHOGEN betekenen….Slimme timing.

  Snap overigens echt niet waarom dit forfaitair moet. Er valt prima te berekenen wat je vermogenswinst(verlies) is, sterker nog: vulde je al in op je IB in Box 3.

  Boeven zijn het. Draagvlak zal vast behouden blijven….

  • Oranje

   Het hele forfaitaire idee in box 3 is inderdaad belabberd! Belasting betalen naar daadwerkelijk genoten rendement is ok, maar belasting betalen over níet genoten rendement of ongerealiseerd rendement (denk aan een afbetaalde tweede woning voor eigen gebruik) is diefstal/onteigening.

   Voor de kleine spaarder/investeerder met meestal klein rendement komt het inderdaad neer op diefstal omdat het forfaitaire rendement niet wordt behaald terwijl wél 1,2% aan de fiscus moet worden afgerekend. Voor de grote spaarder/investeerder met groot rendement pakt het juist gunstig uit. Wie kan dit onrecht goedpraten?

   Hallo, we leven toch niet in de jungle! De banken/beleggingsinstanties hebben keurige jaaroverzichten waarop precies staat te lezen hoeveel iemand aan spaargeld/beleggingen heeft en hoeveel rente/rendement in dat jaar is behaald. Als over het daadwerkelijk genoten rendement door iedereen hetzelfde percentage belasting moet worden afgedragen, dan zou dat een stuk rechtvaardiger en draagbaarder zijn dan wat er nu gebeurt. Zou er dan niet méér worden opgehaald dan dat nu het geval is en bovendien naar draagkracht van behaalde rendementsinkomsten? Evenals men inkomsten belasting betaalt over een behaald inkomen en niet over een forfaitair inkomen.

   En laten ze het a.u.b. niet weer gecompliceerder maken dan nodig is door gehannes met een gemiddelde over de laatste vijf jaar; gewoon per jaar!

   Des te eerder een einde wordt gemaakt aan het onrecht in box 3, des te beter is het!

   • Peter

    Het Amerikaanse model is veel eerlijker.

    Alle korte termijn winsten zoals rente op spaargeld, huizenverkoop, aandelenwinsten, etc worden gewoon bij het inkomen opgeteld. Niks speciale, zelfs al zijn het vaste, tarieven. Gewoon optellen bij het inkomen en klaar.

    Echter geen winst, is geen belasting. Verliezen mag je binnen het jaar verrekenen mits niet het saldo negatief.

    Vrijstellingen bestaan enkel voor lange termijn investeringen (speciaal 15% taruef), investeringen in staats- en en andere overheidsobligaties (0%) en indien je bij huizenverkoop weer een eigen huis terug koopt (0%).

    Simpel en eerlijk. Echter minder aantrekkelijk voor de fiscus….

 • andre

  Hoge inkomens zorgen altijd goed voor zichzelf door hun voorstel de hoogste belastingschijf te verlagen en tevens de belasting op hun hoge spaargeld eveneens te verlagen ten koste van BTW verhoging, waarvan vooral lage inkomens de dupe zijn . Tevens moeten mensen met AOW gaan meebetalen.

  Resultaat hoge inkomens hebben alleen maar voordeel van de mogelijk nieuwe belastingmaatregelen. Mensen met lage en middeninkomens zijn altijd de dupe en die moeten toch vooral zorgen voor de consumptie. Rijke mensen zullen steeds rijker worden en arme mensen steeds armer, zoals het in het verleden altijd geweest. is.

 • gerard

  Nooit hoor je een voorstel om de hoogste inkomens in een hoger tarief te plaatsen. Men is steeds bezig om de hoogste belastingschijf te verlagen om de rijken nog rijker te maken. Tevens hebben de hoogste inkomens het meeste spaargeld en ook willen ze dus de rendementsheffing verlagen. Politici zorgen altijd goed voor zichzelf en willen de laagste inkomens extra belasten BTW, hogere belastingschijf etc. ter compensatie.

 • gerard

  Nooit hoor je een voorstel om de hoogste inkomens in een hoger tarief te plaatsen. Men is steeds bezig om de hoogste belastingschijf te verlagen om de rijken nog rijker te maken. Tevens hebben de hoogste inkomens het meeste spaargeld en ook willen ze dus de rendementsheffing verlagen. Politici zorgen altijd goed voor zichzelf en willen de laagste inkomens extra belasten BTW, hogere belastingschijf etc. ter compensatie.

 • gerard

  Nooit hoor je een voorstel om de hoogste inkomens in een hoger tarief te plaatsen. Men is steeds bezig om de hoogste belastingschijf te verlagen om de rijken nog rijker te maken. Tevens hebben de hoogste inkomens het meeste spaargeld en ook willen ze dus de rendementsheffing verlagen. Politici zorgen altijd goed voor zichzelf en willen de laagste inkomens extra belasten BTW, hogere belastingschijf etc. ter compensatie.

 • Peet

  Dit is weer een rechtstreekse aanval op de burger die het al bijna niet meer trekt. Laten die overbetaalde zelf eens een duit in het zakje doen. Hiermee stort de economie alleen maar meer in. Willen ze hier nou ook protesten die gaan leiden tot een burger oorlog?

 • Peet

  Dit is weer een rechtstreekse aanval op de burger die het al bijna niet meer trekt. Laten die overbetaalde zelf eens een duit in het zakje doen. Hiermee stort de economie alleen maar meer in. Willen ze hier nou ook protesten die gaan leiden tot een burger oorlog?

 • Peet

  Dit is weer een rechtstreekse aanval op de burger die het al bijna niet meer trekt. Laten die overbetaalde zelf eens een duit in het zakje doen. Hiermee stort de economie alleen maar meer in. Willen ze hier nou ook protesten die gaan leiden tot een burger oorlog?

 • Mark

  Van Dijkhuizen doet precies hetgeen wat NIET gedaan moet worden. De crisis wordt alsmaar erger doordat burgers minder consumeren, en deze klungel weet niet beter dan de BTW nog eens meer te verhogen.

 • hans

  Nederland moddert maar lekker door ik woon nu enkele jaren in Zweden en ja de btw is hier 25% en op voedsel 12% en toch is bv de benzine hier goedkoper betaal je geen drol aan wegenbelasting en verzekeringen zijn de huizenprijzen “normaal” en ja wij hebben hier dan ook totaal geen crisis xD (ff bij zeggen ook geen euro heerlijk)

 • hans

  Nederland moddert maar lekker door ik woon nu enkele jaren in Zweden en ja de btw is hier 25% en op voedsel 12% en toch is bv de benzine hier goedkoper betaal je geen drol aan wegenbelasting en verzekeringen zijn de huizenprijzen “normaal” en ja wij hebben hier dan ook totaal geen crisis xD (ff bij zeggen ook geen euro heerlijk)

 • Huibert

  Zo moet dat. Eerst zeueren dat er gespaard wordt en hoe dom we daarmme zijn en nou een premie geven als je gespaard hebt.

 • LantR.fant

  Per saldo blijft de belastingdruk -tenminste- even hoog als die nu is. Goed, veel mensen gaan minder inkomstenbelasting betalen, maar wanneer de HRA versneld wordt afgeschaft en de BTW (weer) verhoogd wordt en toeslagen worden afgebouwd gaan de meesten van ons dus veel meer belasting betalen.

  En die 140 duizend banen, dat is misschien, op termijn.
  Daar krijgen we dus nooit de vinger achter.

  Pek en veren voor van Dijkhuizen, die belazert de bevolking.

  Wil je arbeid goedkoper maken, dan zal men de totale lastendruk in Nederland eens fors moeten afbouwen. Door onder anderen het aantal ambtenaren met te 25% verminderen.

  Mede door het aantal bestuurslagen in Nederland -met de EU erbij hebben we er 5-. Dat zijn er veel te veel.

  De eerste kamer heeft tijdens het kabinet met de gedoogsteun haar controlerende functie verruild voor die van politiek bedrijven als een soort van 2e kamer. Die kan er dus meteen uit, want voegt niets meer toe. En met de EU degradeert de 2e kamer tot een zeer zwaar provinciebestuur, dus kunnen we de provincies ook afschaffen.

  Subsidies tot een minimum beperken. Je kunt beter de 1e € 20.000, = salaris ongemoeid laten, dan hebben de minima de meeste subsidies ook niet meer nodig. Dan kan je de HRA ook afschaffen.

  En verspillingen als busbanen, verkeersdrempels in the middle of nowhere en dat soort flauwe kul, daar moeten we ook vanaf.

  Maatregelen waar je iets aan hebt, maar met Dijhuizens cs. bereik je niets anders dan nog meer ellende.

  Het is alleen al een besparing om hem en zijn vrindjes met een bijstandsuitkering op non-actief te stellen.

  • Peter

   Eens, maar achter elke subsidie zit een belang. Zelfs onder VVD’ers is geen meerderheid voor het beperken van subsidies en toeslagen. Laat staan onder de rest.

 • Polvo

  Dus de mensen met de hoogste inkomens gaan minder belasting betalen van 52% naar 49% en ze hoeven ook minder belasting over hun spaar te goeden te betalen.
  Dit wordt dan gefinancierd door de laagst betaalde mensen 4% meer loonbelasting te laten betalen en hun de toeslagen af te nemen.
  Spaargeld boven de vrijstelling hebben deze mensen niet, dus voordeel hebben ze ook niet van een lagere belasting over spaartegoeden.

  Deze commissie heeft weer goed naar zich toe gerekend, maar ja zij vallen dan ook in de eerst genoemde categorie.

 • moeke

  Ja er zijn dus veel meer mensen die minder verdienen ,meer mensen ,dus valt er meer te halen zo werkt dat bij die heren ,hijzelf zit waarschijnlijk bij de hogere inkomens ,dus kletst dat makkelijk!

 • willem101

  De “minderverdiener” dus wéér de klos? Hoe kun je zoiets verzinnen?? Als je veeeel spaargeld hebt, dan ga je minder belasting betalen. Dat is dus “binnen”. Vervolgens wordt dat weer van je afgepakt doordat je meer voor alle goederen méér gaat betalen wegens BTW-verhoging. En wie helemaal geen spaargeld heeft krijgt de rekening dubbel zwaar te betalen. Schurkenstreken, een ander woord heb ik er niet voor..

 • cornel

  Ja wat verwacht je van een VVD-er. Zorgt er wel voor dat de hoge inkomens niet te veel belasting betalen. De lagere inkomens, worden zoet gehouden met een lager IB tarief, maar worden daarnaast gepakt met een weer hoger BTW. De lagere inkomens, AOW-er, ZZP-er worden dubbel gepakt. Is logisch want dit is de grootste groep en levers dus meer op. En die zgn meer banen. Is nog nooit aangetoond dat lagere belastingen meer banen oplevert. Zie de steeds lager vennootschapsbelasting. Verdwijnt gewoon in de zakken van de directeur/aandeelhouder en middels bonussen.

 • Kees

  het enige voordeel wat ik zie in zijn plannen is dat wérken wordt beloond en dat het achterlijke 4% rendement eraf gaat maar die belasting vermindering is een sigaar uit eigen doos als je de BTW omhoog gooit

 • Chicamo

  Waarom niet de BTW gelijk naar 50% en meer gaarkeukens openen, we zijn begonnen met 12,5%. Dit is VVD mentaliteit van de bovenste plank. Is gehakt niet goed genoeg voor jullie (Wiegel) en “dan gaan ze maar bij de FEBO eten” (Gerrit Zalm). VVD de partij van de rijken en de fraudeurs gaat hoop ik dit jaar ten onder. Rijken hebben de mentaliteit van een Hyena, al hebben ze nog zoveel, ze willen steeds meer.

  • Peter

   BTW verhogingen zijn historische altijd PvdA wensen. Consumptie remmen etc. Ook in buurlanden zijn dan vrijwel altijd plannen uit linkse koker. Kijk maar naar Belgie (SPa) en Duitsland (CDP).

   Ook is een BTW verhoging vaak een uitruil voor het niet hoeven bezuinigen.
   Het idee dat BTW verhogingen VVD plannen zijn is aburd.

   • Chicamo

    Het gaat er ook niet zozeer om wat er verhoogd wordt, maar waar het geld blijft. Dat wordt opgesoupeerd door de elite gangsters zoals b.v. Rijkman Groenink, de Jorritsma’s, Zalm, W. Bos, etc. en dat zijn nou niet bepaald SP stemmers. De mensen die miljarden wegsluizen naar de Kaaimaneilanden e.d. We hebben gewoon een nieuwe generatie politiek nodig. Voor de verkiezingen zien we een enorme verschuiving en tijdens de verkiezingen wordt er gekozen door de spijtoptanten. Dan heerst er angst voor het onbekende en angst is altijd een slechte raadgever. Mee eens of niet??

 • jt

  Overigens is dit pakketje criminaliteit best wel leuk verpakt. Doet me denken aan dat presentje, een doosje met een boksbal en een hele sterke veer. Zo deze is voor jou.

 • Marian

  Wordt het niet eens tijd dat we ook eens met zijn allen protesteren in Den Haag. Je ziet in andere landen iedereen de straat op gaan maar hier blijven we daar toch flink mee achter.

 • sunnyboy4u

  Bah, weer ontspringen de “grootgraaiers” de dans. Zelfregulatie, neen, want rupsje heeft nooit genoeg. Laten wij er dan voor zorgen dat er wordt gereguleerd, door juist een belasting meer gestaffeld te maken. Zoals bij het kopen van meer producten je een hoger percentage korting krijgt, zou voor meer inkomen een hoger percentage belasting……………..

 • sunnyboy4u

  Bah, weer ontspringen de “grootgraaiers” de dans. Zelfregulatie, neen, want rupsje heeft nooit genoeg. Laten wij er dan voor zorgen dat er wordt gereguleerd, door juist een belasting meer gestaffeld te maken. Zoals bij het kopen van meer producten je een hoger percentage korting krijgt, zou voor meer inkomen een hoger percentage belasting……………..

 • sunnyboy4u

  Bah, weer ontspringen de “grootgraaiers” de dans. Zelfregulatie, neen, want rupsje heeft nooit genoeg. Laten wij er dan voor zorgen dat er wordt gereguleerd, door juist een belasting meer gestaffeld te maken. Zoals bij het kopen van meer producten je een hoger percentage korting krijgt, zou voor meer inkomen een hoger percentage belasting……………..

 • sunnyboy4u

  Bah, weer ontspringen de “grootgraaiers” de dans. Zelfregulatie, neen, want rupsje heeft nooit genoeg. Laten wij er dan voor zorgen dat er wordt gereguleerd, door juist een belasting meer gestaffeld te maken. Zoals bij het kopen van meer producten je een hoger percentage korting krijgt, zou voor meer inkomen een hoger percentage belasting……………..

 • sunnyboy4u

  Nog even dit.
  Waardoor is de crisis in de BOUW in Nederland zo groot? Juist, omdat door het eindelijk, “noodzakelijkerwijs” ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek de huizenprijzen naar een gezonder niveau gaan!
  Wie was er altijd het felst op tegen om wat aan die aftrek te doen (het “H” woord)? Juist ja, de partij met de “grootgraaiers”. Wie is dus voor een zeer groot deel debet aan dat grote probleem in de bouw! Vul zelf maar in…….

 • sunnyboy4u

  Nog even dit.
  Waardoor is de crisis in de BOUW in Nederland zo groot? Juist, omdat door het eindelijk, “noodzakelijkerwijs” ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek de huizenprijzen naar een gezonder niveau gaan!
  Wie was er altijd het felst op tegen om wat aan die aftrek te doen (het “H” woord)? Juist ja, de partij met de “grootgraaiers”. Wie is dus voor een zeer groot deel debet aan dat grote probleem in de bouw! Vul zelf maar in…….

  • Peter

   Links Nederland stond altijd te roepen dat de HRA aangepakt moet worden. En nu dit gebeurd is, … Tja, dan zijn de druiven zuur.

   De BTW verhoging en HRA aanpak komen uit het Kundus/Lente-akkoord en waren harde eisen van Groen Links en D66.

   De belastingverhoging van dit VVD-PvdA kabinet waren wederom een PvdA wens/eis.

   Niet dat de VVD heilig is, want ik vind Rutte maar slap. maar eerlijk is eerlijk, de slechtse economische maatregelen van de laatste 3 jaar waren grote wensen van met name linkse partijen.

   • sunnyboy4u

    Mijn reactie was gebasseerd op iets wat al veel langer het geval was.
    Ongeveer 40 jaar geleden heb ik een huis gekocht van ongeveer 60.000 gulden. Omdat ik hiervoor het geld niet had, heb ik er een lening voor op moeten nemen, een hypothecaire lening. Ik kon, zoals toen gangbaar was, slechts een lening krijgen van 90% van de nieuwbouwsom. Gelukkig had mijn broer net zijn huis verkocht en dus wat geld had liggen.
    Ook moest ik over het bedrag dat boven de executiewaarde lag een half procent meer rente betalen. Dat deel werd tophypotheek genoemd.
    Met mijn toenmalig inkomen werd mij door de bank die hypothecaire lening onet krijgen. Mijn nieuwe buurman was iets ouder en had een behoorlijk hoger inkomen. Ik leerde hoorde dat hij heel wat meer geld van de belasting terug kreeg dan ik. Dus dat hij met eenzelfde lening meer belastingaftrek had dan ik. Vanaf dat ogenblijk heb ik het hele aftreksysteem van hypothecaire leningen als onjuist gezien. En heb het gebeuren rond de aftrek steeds met interesse gevolgd.
    Steeds weer was het de V.V.D. die tegen afschaffing ervan was met daarbij partij(en) die garen konden spinnen als ze ook tegen de aftrek waren. Steeds weer werd op de een of andere manier de echte afbouw van de renteaftrek tegengewerkt, alhoewel wel enige stappen werden gezet, zoals o.a. de maximering van de tijd tot 30 jaar en zo.
    Nu de regering ziet dat afschaffing een behoorlijke besparing geeft is er eindelijk aan begonnen er iets aan te doen, met uiteraard de huidige extra problemen voor Nederland.
    M.i. had met de afschaffing een begin moeten worden gemaakt in de tijd(en) dat het Nederland voor de wind ging, maar ja……..
    Het is dus steeds hoofdzakelijk tegengehouden door de partij(en) waar de hogerinkomenhebbenden op stemden en die welke er stemmengaren bij spinden.
    N.B. Ik ben voor vrijheid en democratie, maar ook voor eerlijkheid, juistheid, eigen verantwoordelijkheid en…. voor hulp aan hen die er niets aan kunnen doen…..
    En wat betreft de ingrepen van de huidige regeringscoalitie en alle regeringen van vele jaren die achter ons liggen,……… HET IS TE LAAT!!!

 • betaler inkwadraat

  Aow ers worden gelijk helemaal uitgekleed, betalen veel meer, staat niets tegenover, hogere btw, geen aftrek hypotheek rente dus plkan van niets nul en generlij waarde

 • betaler inkwadraat

  Aow ers worden gelijk helemaal uitgekleed, betalen veel meer, staat niets tegenover, hogere btw, geen aftrek hypotheek rente dus plkan van niets nul en generlij waarde

 • betaler inkwadraat

  Aow ers worden gelijk helemaal uitgekleed, betalen veel meer, staat niets tegenover, hogere btw, geen aftrek hypotheek rente dus plkan van niets nul en generlij waarde

 • betaler inkwadraat

  Aow ers worden gelijk helemaal uitgekleed, betalen veel meer, staat niets tegenover, hogere btw, geen aftrek hypotheek rente dus plkan van niets nul en generlij waarde

 • berend

  Men moet belasting heffen bij diegene die geld hebben en of verdienen.
  Heden word het geheven bij diegene die het niet hebben, gevolg economie stort in en de gehele samenleving word ontwricht.
  Het menselijk leven is zo simpel, maar de heren kapitalisten die alles maar dan ook alles willen hebben en houden maken het moeilijk.
  ER komt best weer een moment dat er een leider opstaat en alles weer in het gareel brengt en tot die tijd is het aan modderen.

  • Oranje

   Precies! Geen forfaitair geklooi meer met compenserende maatregelen elders. Wat is er rechtvaardig aan dat sommigen een voordeel hebben terwijl alle anderen de rekening gepresenteerd krijgen?
   Leg wat meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf en zorg ervoor dat fiscaal jongleren niet loont. Nu worden we namelijk collectief gestraft.

  • Oranje

   Precies! Geen forfaitair geklooi meer met compenserende maatregelen elders. Wat is er rechtvaardig aan dat sommigen een voordeel hebben terwijl alle anderen de rekening gepresenteerd krijgen?
   Leg wat meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf en zorg ervoor dat fiscaal jongleren niet loont. Nu worden we namelijk collectief gestraft.

  • Oranje

   Precies! Geen forfaitair geklooi meer met compenserende maatregelen elders. Wat is er rechtvaardig aan dat sommigen een voordeel hebben terwijl alle anderen de rekening gepresenteerd krijgen?
   Leg wat meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf en zorg ervoor dat fiscaal jongleren niet loont. Nu worden we namelijk collectief gestraft.

  • Peter

   Men moet belasting heffen bij diegene die geld hebben en of verdienen!?

   Momenteel betaalt de rijkste 10% ruwweg 70% van de inkomstenbelasting. Harde CBS cijfers. Dus waar is het idee dat dat niet zo is?
   Dit is geen rijk vs arm discussie. In Nederland zijn nauwelijks echte rijken. Zelfs de 1% rijksten van Nederland zijn vooral mensen die ook gewoon werken. Denk aan bijvoorbeeld jouw huisarts, de R&D medewerker bij Philips of ondernemer die na 20 jaar een klein MKB bedrijf heeft opgebouwd.

   Echte superrijken bestaan bijna niet, en blijken uit de harde CBS cijfers vooral bij de semi-overheid en de banken te werken. Het beeld van grote graaiers is – wederom CBS cijfers – minder dan 0.1% van Nederland. Zelfs als je die 100% kaalplukt, levert dat niet genoeg op om de problemen op te lossen.

   Geld halen waar het zit gebeurt al. Het probleem is dat ook bij die mensen op een gegeven moment de bodem van de beurs in zicht komt. Het kernprobleem is dan Nederland jaar na jaar structureel meer geld wil uitgeven dan het als geheel verdient. En iedereen wil dan dat er bezuinigd of belast wordt bij de buren.

 • Carlo Van De Water

  Uiteraard gaat de middenstand die BTW verhoging grotendeels zélf betalen. Doorberekenen wordt met de concurentie van grote internet be(derf)drijven niet te doen. dus wéér meer winkels dicht en nóg meer schrale winkelstraten! Ja regerinsmannetjes, jullie zijn op de goede weg hoor om de middenstand naar de verd…. te helpen.

 • double-UC

  Zeg… ik ben toch niet verplicht om in dit godvergeten land te blijven wonen, toch? Hoeveel mensen verlaten jaarlijks Nederland? Ruim 150.000 meen ik ergens gelezen te hebben. Dat zijn er 411 pér dág!

  • Rob

   Nee hoor jij mag weg

 • double-UC

  Zeg… ik ben toch niet verplicht om in dit godvergeten land te blijven wonen, toch? Hoeveel mensen verlaten jaarlijks Nederland? Ruim 150.000 meen ik ergens gelezen te hebben. Dat zijn er 411 pér dág!

 • RobB

  Ik denk dat een 1e jaars student economie dezelfde conclusie had gemaakt. De duurbetaalde commissie gaat er van uit dat iedereen genoeg inkomen en vermogen heeft. Waarschijnlijk hebben zij teveel aan de politieke knoppen gedraaid waardoor de meter ontregeld is. Een verhoging van de btw zal de groei van de economie stagneren. De zorgtoeslag was destijds een lapmiddel zodat de hoge zorgpremie door iedereen betaald kon worden. Hetzelfde geldt voor de huurtoeslag, het wonen moest voor iedereen betaalbaar zijn. Helaas heeft de commissie de werkelijkheid uit het oog verloren. Neem bijvoorbeeld iemand met een aow-uitkering, 60% van de uitkering gaat daarvan al op aan de woonlasten, zo’n 25% voor de ziektekosten en dan resteert er nog maar 15%. En 15% van een aow-uitkering is echt niet veel.

 • RobB

  Ik denk dat een 1e jaars student economie dezelfde conclusie had gemaakt. De duurbetaalde commissie gaat er van uit dat iedereen genoeg inkomen en vermogen heeft. Waarschijnlijk hebben zij teveel aan de politieke knoppen gedraaid waardoor de meter ontregeld is. Een verhoging van de btw zal de groei van de economie stagneren. De zorgtoeslag was destijds een lapmiddel zodat de hoge zorgpremie door iedereen betaald kon worden. Hetzelfde geldt voor de huurtoeslag, het wonen moest voor iedereen betaalbaar zijn. Helaas heeft de commissie de werkelijkheid uit het oog verloren. Neem bijvoorbeeld iemand met een aow-uitkering, 60% van de uitkering gaat daarvan al op aan de woonlasten, zo’n 25% voor de ziektekosten en dan resteert er nog maar 15%. En 15% van een aow-uitkering is echt niet veel.

 • theo

  De AOW en pensioenen volledig afschaffen, iedereen moet gewoon weer aan het werk ook al is die 100 jaar oud.

 • Astrid

  Ze hebben in ‘Den Haag’ duidelijk nog steeds niet door dat we, juist nu, in een crisis, behoefte hebben aan rust en niet aan allerlei wilde plannen. Ze denken ook dat ze zelf de crisis kunnen oplossen, maar de enigen die dat kunnen zijn wij, de burgers, door het geld weer te laten rollen. De overheid moet ons dan natuurlijk wel de kans geven en niet eerst alles inpikken om hun (falende) beleid te kunnen financieren. Deze commissie is trouwens een schoolvoorbeeld van geldverspilling, want Dijsselbloem was helemaal niet van plan om het belastingstelsel nu te wijzigen. Tegen de tijd dat het wel moet gaan gebeuren, komt er ongetwijfeld weer een nieuw onderzoek want de maatschappij verandert voortdurend en dan zijn deze plannen oud en dus niet meer opportuun.

 • Peter

  De klassieke fout is dit met gesloten beursen te doen. Let wel, in dat geval is een belasting op consumptie altijd beter (‘minder slecht’) dan inkomen, want inkomen straft per definitie enkel lokale productie, waar BTW ook import treft.

  Maar het kernprobleem is natuurlijk dat de belastingen gewoon te hoog zijn. Echter zelfs onder VVD’ers is geen meerderheid voor lagere overgeidsuitgaven, dus krijg je gepriegel in de marge zoals deze voorstellen.

 • Chicamo

  Het economische
  resultaat van het Milton Friedman principe, ook wel door G.W.Bush het
  democratisch kapitalisme genoemd. Een lichtend voorbeeld is de versnelde
  invoering in Rusland van het democratisch kapitalisme na de z.g.n. Glasnos. Geef
  de mensen brood en spelen. Opeens mochten de Russen hun mening zeggen en vrij
  reizen. Maar het laatste decennium wordt vrije meningsuiting al drastisch
  beperkt. Onder de huidige leider (Ras)poetin wordt kritiek op zijn beleid en
  zijn partij met harde hand de kop in gedrukt. Wat heeft het democratisch
  kapitalisme voor de gewone Rus werkelijk gebracht? Vrij reizen? De gewone
  Russische burger kan niet eens het visum betalen, laat staan een vakantie. Vrije
  verkiezingen? Maar ernstiger nog, bij een ernstige ziekte dient de Rus de
  medicus een vors bedrag onder tafel te betalen voor aanvang van de nodige
  geneeskundige hulp. Ook de medicus wil zijn huisje aan de zwarte zee. Onder het
  huidige bewind is de medicus net als in Nederland een geldwolf geworden.
  Rusland is een rijk land, maar profiteert de bevolking daar ook van mee? Nee
  dus. In versneld tempo is het democratisch kapitalisme ingevoerd, o.a. met de bekwame
  behulp van de Poolse paus Johannes
  Paulus II. De oligarchen, de nieuwe rijken, roven het land leeg, nog erger dan
  bij ons in het westen. Een goede vriend van Raspoetin de heer Abramovich wordt
  elke minuut van de dag € 60.000 rijker en hij is dus niet de enige. Onlangs had
  de heer Abramovich zijn oog laten vallen op een bootje van bijna 1 miljard euro
  en dat is niet zijn enige bootje of zijn enige dure hobby. Deze oligarchen dragen
  dus ook in Rusland zo goed als geen belasting af. Dat hebben zij snel geleerd
  van de rijken in het westen. En net als bij ons in het westen wordt door
  domoren gesuggereerd, dat zij de economie draaiende houden en dus beter geen
  belasting hoeven te betalen. De gewone Rus heeft het met zijn nieuwe zogenaamde
  vrijheid slechter dan onder het vroegere communistische systeem.

  Ben ik
  een communist of propageer ik communisme?? Nee. Het is bewezen dat dit systeem
  niet werkt. Het enige voordeel van het ijzeren gordijn was, dat door de
  competitiewerking in onze samenleving een soort sociaal kapitalisme heerste. Na
  de val van het ijzeren gordijn sloeg hier de hebzucht toe. Dat gebeurde ook bij
  de vakbonden, die gingen het geld van hun leden beleggen in aandelen en werden
  zo de marionetten van de hebzucht. De zorg werd geprivatiseerd en is
  onbetaalbaar geworden ter meerdere eer en glorie van de hebzucht en hetzelfde geld
  voor de energievoorziening. Maar alles zou door de concurrentiewerking
  goedkoper worden. Er werd alleen geen rekening gehouden met de hebzucht. Rijken
  hebben net als hyena’s nooit genoeg. Het besteedbaar inkomen van de werkende
  klasse wordt steeds minder, terwijl de top onverminderd doorgaat met
  zelfverrijking. Er is binnen de top geen spoortje van zelfregulering, dat moet opgelegd
  worden door de politiek. Ondanks de crisis en de steeds langer wordende rijen
  voor de voedselbanken, blijft de top onverminderd doorgaan met zelfverrijking,
  terwijl de gewone Nederlander al heel lang moet inleveren. Het democratisch
  kapitalisme verandert in een vorm van slavernij voor de werkende klasse. Daarom
  zou een wereldwijd sociaal kapitalisme voor een betere wereld moeten zorgen.
  Verschil in inkomen is goed, maar nu staat er nodeloos kapitaal geparkeerd in
  belastingparadijzen van maar liefst 32.000 miljard.

 • sunnyboy4u

  BOUW – HYPOTHEEKRENTE AFTREK – HOGER INKOMEN – LAGER INKOMEN
  Mijn reactie was gebasseerd op iets wat al veel langer het geval was.
  Ongeveer 40 jaar geleden heb ik een huis gekocht van ongeveer 60.000 gulden. Omdat ik hiervoor het geld niet had, heb ik er een lening voor op moeten nemen, een hypothecaire lening. Ik kon, zoals toen gangbaar was, slechts een lening krijgen van 90% van de nieuwbouwsom. Gelukkig had mijn broer net zijn huis verkocht en had dus wat geld liggen.
  Ook moest ik over het bedrag dat boven de executiewaarde lag een half procent meer rente betalen. Dat deel werd tophypotheek genoemd.
  Met mijn toenmalig inkomen werd mij door de bank die hypothecaire lening nog net verleend. Mijn nieuwe buurman was iets ouder en had een behoorlijk hoger inkomen. Ik hoorde dat hij heel wat meer geld van de belasting terug kreeg dan ik. Dus dat hij met eenzelfde lening meer belastingaftrek had dan ik. Vanaf dat ogenblijk heb ik het hele aftreksysteem van hypothecaire leningen als onjuist gezien. En heb het gebeuren rond de aftrek steeds met interesse gevolgd.
  Steeds weer was het de V.V.D. die tegen afschaffing ervan was met daarbij partij(en) die garen konden spinnen als ze ook tegen de aftrek waren. Steeds weer werd op de een of andere manier de echte afbouw van de renteaftrek tegengewerkt, alhoewel wel enige stappen werden gezet, zoals o.a. de maximering van de tijd tot 30 jaar en zo.
  Nu de regering ziet dat afschaffing een behoorlijke besparing geeft is er eindelijk aan begonnen er iets aan te doen, met uiteraard de huidige extra problemen voor Nederland.
  M.i. had met de afschaffing een begin moeten worden gemaakt in de tijd(en) dat het Nederland voor de wind ging, maar ja……..
  Het is dus steeds hoofdzakelijk tegengehouden door de partij(en) waar de hogerinkomenhebbenden op stemden en die welke er stemmengaren bij spinden.
  N.B. Ik ben voor vrijheid en democratie, maar ook voor eerlijkheid, juistheid, eigen verantwoordelijkheid en…. voor hulp aan hen die er niets aan kunnen doen…..
  En wat betreft de ingrepen van de huidige regeringscoalitie en alle regeringen van vele jaren die achter ons liggen,……… HET IS TE LAAT!!!

Trackback-URL:

article
340882
Commissie-Van Dijkhuizen: lagere belasting spaargeld, hogere btw
Het Nederlandse belastingstelsel moet op de schop. De adviescommissie Van Dijkhuizen wil de heffing in box 3 voor spaarders en beleggers baseren op feitelijke spaarrentes.
http://www.z24.nl/geld/commissie-dijkhuizen-lagere-belasting-spaargeld-hogere-btw
18 juni 2013
http://www.z24.nl/wp-content/uploads/2013/06/van-dijkhuizen-commissie.jpg.jpg
belastingen, btw, Commissie-Van Dijkhuizen, inkomstenbelasting
Economie