Italië in hetzelfde parket als Vestia

Italië heeft niet alleen een probleem met de hoge staatsschuld van zo’n 1.940
miljard euro. Ook oude rentespeculaties om de staatsschuld hanteerbaar te
houden, duiken op als lijken in de kast.

Zakenbank Morgan Stanley heeft begin dit jaar 3,4 miljard dollar, ofwel 2,6
miljard euro ontvangen, in verband met de afkoop van ongelukkig verlopen
rentespeculaties door Italië, zo meldt persbureau Bloomberg
vrijdag. De strop die Italië leed, doet denken aan de manier waarop
woningcorporatie Vestia het schip in is gegaan met rentebeleggingen.

Uit een reconstructie van Bloomberg blijkt dat Italië in de jaren negentig,
vóór de introductie van de euro, een reeks vijf- en tienjarige
staatsleningen heeft uitgegeven. Destijds betaalde het land daarvoor
relatief hoge rentes, oplopend tot tien procent. Om de pijn van de hoge
rentebetalingen te spreiden, heeft Italië via zogenoemde derivaten de
daadwerkelijke rentebetalingen uitgespreid over een periode van dertig jaar.

Rentespeculatie

Bij deze contracten heeft Italië zich ook ingedekt tegen stijgingen van
marktrentes. Doorgaans werken zogenoemde ‘swap’-constructies zo dat er een
bepaalde rentestand als kantelpunt geldt: stijgt de marktrente daarboven,
dan krijgt de partij die zich heeft ingedekt geld. Daalt de rente onder het
drempelniveau, dan moet er geld aan de tegenpartij worden betaald.

Volgens Bloomberg volgden de swaprentes waar Italië mee te maken had, de
afgelopen jaren de voor de euromarkt toonaangevende Duitse obligatierentes.
Vanaf 2008 ontstond een paradoxale situatie: terwijl Italiaanse marktrentes
door de eurocrisis stegen, daalden Duitse rentes en daarmee ook de
swaprentes. Dat laatste betekende voor Italië echter dat de rentebeleggingen
van het land zwaar verliesgevend werden.

De Italiaanse regering heeft ervoor gekozen om met zakenbank Morgan Stanley
een afkoopregeling te treffen, die de staat 2,6 miljard euro kost.

Zelfs daarmee is het leed waarschijnlijk niet helemaal geleden. Uit de
inventarisatie van Bloomberg blijkt dat Italië met Amerikaanse en Europese
zakenbanken nog contracten op rentebeleggingen heeft uitstaan voor een
totaal bedrag van 31 miljard dollar, ofwel ruim 23 miljard euro. Vraag is of
daar nog nieuwe miljardenverliezen uit voortvloeien.

Lees ook:

Staatsschuld Italië op recordhoogte

Recessie Italië bevestigd

Baas Vestia kreeg 3,5 miljoen mee

‘Vestia speculeerde zonder dekking’

columnisten & experts

Trackback-URL:

article
57686
Italië in hetzelfde parket als Vestia
Italië heeft niet alleen een probleem met de hoge staatsschuld van zo’n 1.940 miljard euro. Ook oude rentespeculaties om de staatsschuld hanteerbaar te houden, duiken op als lijken in de kast. Zakenbank Morgan Stanley heeft begin dit jaar 3,4 miljard dollar, ofwel 2,6 miljard euro ontvangen, in verband met de afkoop van ongelukkig verlopen rentespeculaties […]
http://www.z24.nl/ondernemen/italie-in-hetzelfde-parket-als-vestia
16 maart 2012
economie, staatsschuld
Ondernemen