‘Moet ik mijn jaarcontract uitdienen?’

De kans is groot dat je niet voor maart op reis kan. Een
arbeidsovereenkomst voor een jaar is namelijk gewoon een contract voor
bepaalde tijd. En als er niet schriftelijk is afgesproken dat er een
opzegtermijn geldt, dan is die er ook niet. Afgezien van de proeftijd kun je
er niet onderuit.

De cao voor de horeca is sinds deze zomer bindend voor alle horecabedrijven.
Maar dat verandert helaas niets aan de zaak. Want de cao verwijst je door
naar de wet. En daarin staat dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
niet tussentijds kan worden opgezegd, behalve als dat is vastgelegd op
papier.

Die overeenkomst zou dan overigens voor beide partijen gelden, zij het
dat de opzegtermijn voor je baas het dubbele is van die van jou. Een
jaarcontract met een opzegtermijn van een maand houdt in dat je baas binnen
twee maanden van je af kan. Een contract voor onbepaalde tijd is in veel
gevallen dus gemakkelijker te beëindigen. De wettelijke opzegtermijn is
minimaal een maand en maximaal zes maanden.

Je baas heeft dus gelijk. Als je toch je baan opzegt, dan ben je
schadeplichtig. Dat betekent dat je aansprakelijk bent voor alle schade die
het gevolg is van je opzegging. Dat kan zijn het inhuren van vervanging,
maar ook bijvoorbeeld gemiste omzet.

Vaak zoeken werknemer en werkgever een compromis. Juridisch gezien
staat de baas dan wel sterk, maar niet iedereen staat te springen een
ongemotiveerde werknemer in huis te houden. Je kunt onderhandelen om je reis
door te laten gaan, maar in de meeste gevallen zal je dat wel wat kosten. Je
baas laat je misschien drie maanden eerder vertrekken als je bijvoorbeeld
bereid bent een deel van je salaris af te staan, of een nieuwe werknemer
aandraagt.

Het is altijd verstandig om contact op te nemen met een advocaat. Elke zaak is
anders vanwege specifieke details en verschillende cao’s per branche.
Overigens zijn er ook bedrijfstakken zonder cao.

Tip: Laat de beëindiging wel schriftelijk vastleggen, zodat je bij
eventuele onenigheid niet met een bewijsprobleem komt te zitten. Voor meer
informatie over de Horeca CAO zie www.horeca.org.

Ook een vraag? Mail expert@z24.nl voor een deskundig antwoord. Geef je
naam en emailadres, stel de vraag en maak kans op een helder antwoord van
een van onze experts.

columnisten & experts

Trackback-URL:

article
120452
‘Moet ik mijn jaarcontract uitdienen?’
De kans is groot dat je niet voor maart op reis kan. Een arbeidsovereenkomst voor een jaar is namelijk gewoon een contract voor bepaalde tijd. En als er niet schriftelijk is afgesproken dat er een opzegtermijn geldt, dan is die er ook niet. Afgezien van de proeftijd kun je er niet onderuit. De cao voor […]
http://www.z24.nl/ondernemen/moet-ik-mijn-jaarcontract-uitdienen
11 oktober 2008
Ondernemen